Prendre contact
Lot VF 60 Mahamasina Nord – Antananarivo 101, Madagascar
craad.madagascar@gmail.com
Ph: +261 32 60 343 61

FITAMPOHA MENABE 2022

CRAAD-OI, MAMPIROBOROBO SY MIARO NY ZO ARA-KOLONTSAINA

Tontosa ny 04 hatramin’ny 12 Aogositra lasa teo tany Belo Tsiribihina ny Fitampoha [i]2022. Hetsika nandraisan’ny CRAAD-OI [ii]anjara tamin’ny alalan’ny RJDD sy ny FARM ho fanomezan-danja ny maha zava-dehibe ny kolontsaina eo amin’ny maha olona sy ny fampandrosoana.

Harena anisany mampiavaka iny faritra iny sy ny mponina ao aminy ny Fitampoha ary io no ambohipihaon’izy ireo. Nararaotin’ny CRAAD-OI araka izany io fotoana io nihaonana tamin’ireo tompon’andraiki-panjakàna sy ireo raiamandreny ara-drazana ary ireo fikambanana samihafa tany an-toerana.

 

FANENTANANA IREO TOMPON’ANDRAIKI-PANJAKANA

Nasiana teboka manokana ny resaka fisamborana sy famonoan’olona tsy ara-dalàna izay tena mahazo vahana tanteraka any amin’iny faritra iny. Noresahina teo ny anjara toeran’izy ireo amin’ny fiarovana sy fanajana ny zon’olombelona manoloana ireo tranga ireo izay mateti-pisy any an-toerana, eo ihany koa ny maha zava-dehibe ny fampitoerana ny fandriampahalemana izay anisany tena mampijaly ny mponina amin’iny faritra iny.[i] Ny fitampoha dia fampandroana ireo sisan-javatra avy amin’ ny vatan’ ny mpanjaka efa maty, izay tanterahin’ ny Malagasy sakalava any amin’ ny faritra Menabe, isaky ny dimy taona mandritra ny fito andro, mba hahatsiarovana ireo mpanjaka sakalava. (Loharano: Wikipédia)

[ii] CRAAD-OI : Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement – Océan Indien

DINIDINIKA TAMIN’IREO RAIAMANDRENY ARA-DRAZANA

Nisy fifanakalozana teo amin’izy ireo sy ny ekipan’ny CRAAD-OI mahakasika ny lafiny kolontsaina noho izy ireo manana ny fahaiza-manao manokana momba izany sy mitandro azy tsy ho very. Voaresaka tao ny anjara toerana sahanin’ny kolontsaina ao anatin’ny fampandrosoana sy fampivelarana ny maha olona noho izy harena tokony hipetraka holovain’ny taranaka mifandimby. Misy rahateo moa ny zo izay miresaka manokana io kolontsaina io ka nararaotina nampahafantarina azy ireo mba ho entiny manamafy ny fitazonana ny maha izy azy ny faritra sy mponina ao aminy.

FIHAONANA TAMIN’IREO FIKAMBANAM-BEHIVAVY SY TANORA

Anisany iharan’ny fanararaotana sy ny voka-dratsin’ny krizin’ny toetr’andro ary tena mizaka izany nyvehivavy. Nisy fahaiza-manao mahakasika ny tontolo iainana sy krizy ara-toetr’andro ary ny zon’olombelona nomena azy ireo sy ny tanora avy amina fikambanana samihafa. Tanjon’izany moa ny hampirisihana azy ireo hitady vahaolana vaovao sy hanatsara ireo efa hitany, toy ny famokarana arina ekojolika sy fanodinana fako ohatra, ho fisorohana ny fanimbàna ny tontolo iainana sy ho fanamoràna ny fiatrehana ny olan’ny fiovan’ny toetr’andro

FANENTANANA AM-PAHIBEMASO

Tsy diso anjara ireo mponina tany an-toerana sy ireo mpanatrika ny Fitampoha fa nentanina ihany koa. Nampahafantarinaa azy ireo ny anjara manandrify azy ireo amin’ny maha olom-pirenena amin’ny fiarovana sy fitakiana ny zony, indrindra ny lafiny fandriampahalemana sy ny fananan-tany. Tsy izany ihany anefa fa nomem-pahalalàna ihany koa izy ireo ny amin’ny fomba sy fihetsika ho enti-miaro ny tontolo iainana amin’ny andavanandro.

We use cookies to give you the best experience.